Contact

บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด
 
งานติดตั้งระบบภาพและเสียงเพิ่มเติม  ที่อาคารจี ทาวเวอร์ ประกอบด้วย
ชั้น 35 - 38  เป็นส่วนห้องทำงาน และ ห้องประชุม ในแต่ละชั้นจะมีส่วนพักผ่อน ให้พนักงานได้พักเบรคจากการทำงาน 
ชั้น 39
ห้องอบรม สัมมนาจำนวน 3 ห้อง สามารถปรับเป็นห้องใหญ่ 1 ห้อง, ห้องเล็ก 1 ห้อง หรือรวม 3 ห้องให้เป็น 1 ห้องใหญ่ได้ตามจำนวนผู้เข้าใช้ ติดตั้ง Laser Projector ฉายเข้า Screen ขนาดใหญ่ จำนวน  3 ตัว ให้สามารถมองเห็นเนื้อหาของได้ชัดเจน
ห้อง Canteen ติดตั้ง Laser Projector จำนวน  2 เครื่อง ฉายไปที่ฉากรับภาพ และติดตั้ง TV 55"  จำนวน 4 เครื่อง ที่เสาในแต่ละด้านของห้อง
ห้องออกกำลังกาย ติดตั้ง TV จำนวน 1  เครื่อง เปิดฉายภาพยนต์เพื่อความบันเทิง หรือ กระจายข่าวสารที่บริษัทฯ ต้องการได้
ส่วน CSIC Zone พื้นที่รับรองลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเยี่ยมชมผลงาน,นวัตกรรมสินค้าและเทคโนโลยีของบริษัท หัวเหว่ย ฯ สามารถควบคุมจาก Touch Panal ได้ และ ติดตั้ง Video Wall ด้านหน้าห้อง CSIC  ขนาด 55" จำนวน 9 ตัว(3x3) เพื่อแสดง Greeting Content หรือ เนื้อหาภายในงาน ในกรณีที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมผลงานของ บริษัทฯ