กิจกรรมบริจาคกล้อง GardenWatchCam

700x700
 

บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมบริจาคกล้อง Garden Watch Cam กล้อง Time Lapes ให้กับโรงเรียนต่างๆ  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป โดยการแนะนำจากลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ในหลายๆ จังหวัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ สู่เยาวชน 

 

 

 

 

 

Projector Epson  ราคาพิเศษ พร้อมฟรีค่าติดตั้ง

700x700

 

 

 

Projector Epson ราคาพิเศษ ฟรีค่าติดตั้ง

EB-980W, EB-2155W

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : 0-2276-5100-9  , Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.