ระบบภาพเสียงห้องประชุม / ออกแบบระบบภาพเสียงห้องประชุม

Contact  /   Site Reference

ระบบภาพเสียงห้องประชุม

เรามีความเชี่ยวชาญมากกว่า 15 ปี กับ Audio & Video Systems  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ
ระบบภาพและเสียง ที่ทันสมัย ด้วยทีมงานที่ศึกษ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน
เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการ ออกแบบระบบภาพและเสียงในห้องประชุม โดยพยายามคัดสรรสินค้าที่มี
คุณภาพ และทันสมัยเพื่อให้ได้งานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า มากที่สุด
 
 
 

 

 

 

 

Video Wall  คือการนำจอหลาย ๆ จอมาประกอบเป็น 1 จอ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ตั้งแต่ 2 – 16 จอและสามารถแสดง Content ได้หลายแบบ เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งข้อความวิ่งต่างๆ โดยสามารถ แบ่งจอในการแสดงผลได้ตามต้องการ
 
Digital Signage  เป็นรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อป้ายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น LCD  Plasma หรือ LED ผู้ใช้หรือผู้ควบคุมสื่อ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสมกับแผนทางการตลาด ไปยังกลุ่มเป้าหมายไดโดยง่ายโดยจะควบคุมจากส่วนกลาง ผ่านทางเครือข่าย LAN หรือ WANเพื่อเปลี่ยนข้อความและภาพเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามความต้องการด้วยโปรแกรม Browser ที่อยู่ส่วนกลางของสำนักงาน

 

 
 
ระบบเสียงในห้องประชุม
ระบบเสียงในห้องประชุม เรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาระบบเสียงภายในห้องประชุม พร้อมทั้งระบบควบคุมการทำงานให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์ที่มีความชำนาญสูงและมีความเป็นมืออาชีพ เช่น ระบบประกาศในโรงเรียน, ระบบเสียงตามสายแบบ IP และ Analog, ระบบเสียงในห้องประชุมต่าง ๆ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบแสง
ออกแบบและให้บริการติดตั้งระบบ  Lighting Control
ควบคุมแสงสว่าง ภายในห้องประชุม,โรงแรม, ที่พักอาศัย,
ระบบแสงสำหรับเวทีการแสดง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video Conference
ระบบVideo Conference เป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลภาพ เสียง ระหว่างสถานที่โดยผ่านระบบสื่อสาร เป็นลักษณะการสื่อสารโต้ตอบกันสองทางเพิ่มความสะดวกและคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนามากขึ้นใช้งานง่าย และราคาถูกลง ลดค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดินทาง สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น PC, Mobile Phone 
 
Control Systems
อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์ทุกอย่างในระบบห้องประชุม หรือ อาคาร เช่น ระบบไฟ ระบบเสียง ระบบภาพ
หรือ การประชุมทางไกล เพียงปลายนิ้วสัมผัสบนหน้าจอ LCD ท่านก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ ต่างๆ
ในระบบได้
ติดต่อ : Tel 02-276-5100-9 #  311, 312
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยุธยา

Read More

Tetra Pak

Read More

MERCEDES BENZ

Read More