700x700

-    Designed for high speed and high definition transmit for audio and video signals
-     Can use with 1080p, 3D, and 4K
       
        - Type A-A 28 AWG 1.2M.                - Type A-A 28 AWG 1.8M.                - Type A-A 30 AWG 2.5M.
        - Type A-A 24 AWG 3.5M.                - Type A-A 28 AWG 2.5M.                - Type A-D 32 AWG 2.5M.              
        - Type A-A 24 AWG 5M                    - Type A-A 24 AWG 10M.                      
        - Type A-A 24 AWG 12.5M.              - Type A-A 24 AWG 15M.
        - Type A-A 24 AWG 17M.                 - Type A-A 26 AWG 20M.                
        - Type A-A 26 AWG 25M.                 - Type A-A 26 AWG 30M.
 
 
 

 
700x700
 
 
HDMI Fiber Optic cable (4K x 2K + 3D)
สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก HDMI ให้โซลูชั่นที่ง่ายสำหรับการส่งสัญญาณความละเอียดสูงระหว่างผลิตภัณฑ์ที่รองรับ HDMI เช่น HDTV Blue-ray, เครื่องบันทึกภาพวิดีโอ 3D, เครื่องฉายโฮมเธียเตอร์, เกมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นต้น-  
-  Fiber Optic 20M
-  Fiber Optic 30M
-  Fiber Optic 50 M.
-  Fiber Optic 100M
 
 
 
 

HDMI Slim Cable : เหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 4K เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด  มีขนาด  0.4 M. / 0.6 M. / 0.8 M. / 1 M. /  1.2 M.
 
HDMI Jack DIY  :  หัวต่อ HDMI  สามารถนำไปต่อกับสาย HDMI  ที่หัวชำรุด 
 
HDMI Plug 180 องศา  :  เหมาะสำหรับการติดตั้งฝาผนังในพื้นที่แคบ ทำให้ง่ายในการเดินสาร HDMI มีหัวตัวผู้และตัวเมีย สามารถหมุนได้  180 องศา คุณภาพสัญญาณ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p 
 
HDMI Plug 180*2 องศา  :  เหมาะสำหรับการติดตั้งฝาผนังในพื้นที่แคบ ทำให้ง่ายในการเดินสาร HDMI มีหัวตัวผู้และตัวเมีย สามารถหมุนได้  360 องศา คุณภาพสัญญาณ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

 

 
 

 

สาย VGA & Audio

 

 

 

 

ติดต่อ : 02-276-5100-9