About Us

บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการด้าน IT แก่ลูกค้าตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ออมนิ ได้ปรับปรุงการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง และผลของความมุ่งมั่นในการบริการแก่ลูกค้าให้ดีที่สุดนั้น ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านพนักงาน และความหลากหลายของบริการที่มีในปัจจุบัน  บริษัทฯได้จัดหารูปแบบการบริการที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อรองรับความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีแผนกขายที่ให้บริการแก่ลูกค้า ดังนี้
  • แผนกขายระบบภาพและเสียงห้องประชุม
  • แผนกขายระบบการเรียนการสอน
  • แผนกติดตั้ง-บำรุงรักษาห้องประชุม
  • แผนกให้เช่าสินค้า
  • แผนกสินค้ามือสอง
  • แผนกขายสินค้าไอทีครบวงจร
  • แผนกสินค้ามือสอง
ในนามของบริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด เรามีความภูมิใจ อย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอสินค้า IT และการบริการที่มีคุณภาพ และจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า